Wyrwa, J. ., Barska, A. ., Jędrzejczak-Gas, J. ., & Kubiak, P. . (2022). Socio-economic Dimension of the Sustainable Development of Polish Provinces. European Journal of Sustainable Development, 11(3), 376. https://doi.org/10.14207/ejsd.2022.v11n3p376