NAZAROVA, K. .; NEZHYVA, M. .; KUCHER, A. .; HOTSULIAK, V. .; MELNYK, T. .; ZAREMBA, O. . Environmental Audit in the Sustainable Development of Green Economy. European Journal of Sustainable Development, v. 10, n. 3, p. 273, 1 Oct. 2021.