Kucher, L. ., Knіaz S. ., Pavlenko, O. ., Holovina, O. ., Shayda, O. ., Franiv, I. ., & Dzvonyk, V. . (2021). Development of Entrepreneurial Initiatives in Agricultural Business: A Methodological Approach . European Journal of Sustainable Development, 10(2), 321. https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n2p321