Machado da Silva, C., Heiki Matsunaga, L., Luiza Neto, I., & Günther H. (2019). Diachronic Analysis of Florianópolis Urban Morphology and the Impact on Urban Mobility Related to Brasília. European Journal of Sustainable Development, 8(5), 459. https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n5p459